Brandhæmmende ventilationsprodukter

Brandsikre vægge og gulve i en bygning spiller en vigtig rolle for at begrænse spredning af ild og røg. En bygning skal imidlertid også være godt ventileret af hensyn til sine beboeres sundhed og komfort. Systemer med naturlig og mekanisk ventilation kræver ofte, at rørsystemer passerer igennem brandsikre vægge og gulve, hvilket kan gå ud over brandbekæmpelse i bygningen.

 

FSS International tilpasser brandhæmmende ventilationsriste på det sted, hvor den brandsikre væg eller gulv er brudt. Under normale forhold tillader disse riste, at luften passerer frit igennem bygningen. I tilfælde af brand udvides lamellerne og rammen til mange gange deres oprindelige tykkelse, og de smelter sammen, så de danner en ikke-brændbar masse, der giver brandmodstand, så det svarer til den omgivende konstruktion, hvilket derved forhindrer passage af varm røg og gasser.

 

Når de kombineres med automatiske røgspjældsystemer, vil FSS Internationals brandhæmmende ventilationsriste også give beskyttelse mod kold røg. Disse elektrisk drevne spjæld er forbundet til et standard røgdetekteringssystem eller brandalarmeringssystem, som ved udløsning forbygger, at spjæld lukkes for derved at forhindre, at kold røg trænger ind. Under normale omstændigheder forbliver spjæld åbne, hvilket tillader fri passage af luft.